Posts Tagged ‘supercomputing’

Cray är fortfarande med i tävlingen om snabbaste superdator

november 12, 2012

Cray Inc. has launched the Cray XC30 supercomputer, previously code-named “Cascade,” designed to scale high performance computing (HPC) workloads of more than 100 petaflops, with more than one million cores.

Cray did not specify whether the 100 petaflops was Rpeak or Rmax, or when a 100 petaflops installation might be planned.

China’s Guangzhou Supercomputing Center also recently announced the development of a supercomputer capable of 100 petaflops peak performance: the Tianhe-2 supercomputer, due to launch in 2015.

Annonser

Exaflop time! (2018)

november 2, 2012

The [Chinese] government is aiming for China’s supercomputers to reach 100 petaflops in 2015, and then 1 exaflop (1,000 petaflops), in 2018, according to Zhang Yunquan, a professor at the Institute of Software Chinese Academy of Sciences, who also keeps track of China’s top supercomputers.

1 exaflop är i samma storleksordning som 50 människohjärnor. Om själva kartläggningen av hjärnans beräkningsalgoritmer fortsätter i samma takt som på sistone så kommer IBMs nuvarande Watson då framstå som en enkel damspelsdator i jämförelse med AI-systemen runt decennieskiftet. Sen har mänskligheten ändå ett decennium på sig att skapa en AI som klarar Turingtestet innan 2030 för att uppfylla Kurzweils prognoser.

TITAN supercomputer med 20 petaflops

oktober 30, 2012

TITAN

The U.S. Department of Energy’s (DOE) Oak Ridge National Laboratory (ORNL) has launched a new era of scientific supercomputing today with Titan, a system capable of more than 20,000 trillion calculations each second — or 20 petaflops

Top 500 Supercomputers

september 28, 2012

Nr 1 på listan över superdatorsystem sedan juni 2012 är BlueGene med 16 petaflops. I listan anges även 20 PF som maxhastighet. Det är i samma storleksordning som den mänskliga hjärnan så nu kan racet mot stark AI börja på allvar.

Först snabbare system och sedan allt mindre system med samma hastighet. Parallellt med detta: forskning på hjärnans uppbyggnad och informationsbehandlingsalgoritmer. Det bådar gott för en relevant hjärnsimulering lagom till 2020-talets början.

Redan nu sprider sig IBMs Watsonteknologi (Jeopardydatorn som numera anänds som läkemedelsexpert och med planer på alla möjliga andra områden). Om 10 år lär vi ha fått se mycket spännande aktivitet på AI-området. Frågan är om vi kommer märka det eller om det smyger sig på oss så vi fortsätter att vara gravt oimponerande ända in i singulariteten.

Jag har en känsla av att 2020-talet blir fantastiskt.

IBMs Blue Gene III siktar på 100 Petaflops nästa år, men först 20PF

november 18, 2011

Den nuvarande ettan kör på 10 Petaflops vilket kan vara tillräckligt för att simulera människohjärnan och utgöra grunden till stark AI.

The third generation in the Blue Gene family of supercomputers, Blue Gene/Q operates at an order of magnitude faster than previous systems, deploying 16 multi-processing core technology and a scalable peak performance up to 100 petaflops—a massive leap forward in parallel computing power. Applicable to a growing set of computationally intensive workloads within the scientific community, Blue Gene/Q is the ideal platform for highly complex projects in a broad range of areas from nuclear energy to climate modeling.