Posts Tagged ‘singularitet’

NY Times Technology Timeline

december 7, 2011

NYT tech timeline finns här och kan justeras av läsaren själv. Tex spås just nu att de flesta människor kommer ha tillgång till förbättrad cybernetisk intelligens år 2034 och att vi kommer förstå djur 2071.

Annonser

3D-skrivare på väg att slå igenom på allvar

augusti 2, 2011

3D-skrivarna blir allt bättre och billigare. Nu kan man köpa en helt färdig för 2500 USD eller en byggsats för 500 USD. En kommentator till denna artikel påpekar att han skriver ut delar till en ny skrivare med sin första skrivare som kostade 500 USD.

Modeling software companies such as Autodesk, 3-D printer makers such as Stratasys and MakerBot Industries, and the enthusiastic do-it-yourselfers who congregate as sites such as Fab@Home have all jumped in to propel the movement.

Ingen i aktiebranschen nämner 3D-skrivare som en intressant investering. Ingen pratar om robotar, nanoteknik eller Singulariteten för den skull heller. Inte ens teknofilerna som kommenterar på txchnologist verkar övertygade om att 3D-skrivare kommer användas särskilt brett. Det finns ett förtroendeglapp som en investerare borde kunna utnyttja.

EN version av Singulariteten (Maximum PC)

juni 23, 2011

David Gerrold funderar över Singulariteten i den här krönikan.

Bland annat tar han upp sina visioner om grafen, rymdhissar, robotar och emergent intelligens i ”molnet”. Han jämför också vår framtid med hur 1950 såg ut i en sci-fi-författares ögon år 1900 (han blev refuserad pga att skyskrapor, bilar och TV-apparater var alltför galet att tänka sig inom bara 50 år)

 Utdrag från krönikan

A few years ago, my buddy, Robert Sawyer postulated that because we now use computers as a critical tool for research, Moore’s Law applies to scientific accomplishment as well.

He started with a simple postulate—assume that in the first decade of the 21st century we have already accomplished as much scientific advancement as we accomplished in the entire 20th century—amazing discoveries in astronomy, paleontology, materials, medicine, robotics, etc.

Now, let’s try a thought experiment. If we apply Moore’s law and assume that the rate of scientific advancement doubles at the same rate as the computer power that we apply to research, then we can project that we will likely accomplish a whole 20th century’s worth of scientific advancement in 5 years—by 2015. As the rate continues to double, we’ll accomplish a century’s work in 2.5 years, then 1.25 years, 7.5 months, 3 months and 3 weeks, then a smidge less than two months, one month, two weeks, one week, then 3.5 days, 1.75 days, and if you ignore Zeno’s paradox, by the end of 2020 we will be accomplishing a century’s worth of research every day, and two weeks later, every second. And after that…?

Vägen till singulariteten

juni 18, 2011

Vad är Singulariteten? Det är när teknikutvecklingen sker i så hög takt att en icke-förbättrad människa inte hinner med att förstå vad som händer

Vad orsakar Singulariteten? När en Artificiell Intelligens, en AI, klarar av att förbättra sig själv så kan den i snabb takt först skapa en AI 2.0 som i sin tur skapar 3.0 som skapar 4.0. Takten i versionsuppgraderingarna ökar snabbt och de AI som skapas kommer överstiga den mänskliga intelligensen miljardfalt.

Hur når vi fram till den punkt då en AI 1.0 som är smartare än en människa kan skapa en ännu bättre (intelligentare) AI 2.0 än en människa skulle kunnat tillverka, med förmåga att med genuin kreativitet forska, utveckla, uppfinna bättre än både människor och AI 1.0:an och därmed skapa något ännu mer kapabelt än 2.0:an och således skapa en AI 3.0 osv? Svaret är nanoteknologi, genteknik och robotik.

Nanoteknologi: Vi bygger vidare på dagens mikroteknik för halvledare (mikroprocessorer och minnen till datorer och telefoner t.ex.) och i takt med att vi lär oss behärska materia i allt mindre skala (genom dimensionshalveringstiden på 18 månader) så når vi inom 20 år ned till sann nanoskala och atommanipulering. Detta förutsätter en blind tro på Moore’s lag och att halveringarna kommer fortsätta och att vi kan utgå från att vi kommer kunna behärska atommanipulering, vilket inte är särskilt betryggande. Det kunde lika gärna vara så att det är där teknikutvecklingen avstannar helt… även om det redan nu sker atommanipulering med kombinerade mikroskop/manipulatorer så det senare är knappast sannolikt. T.ex. så verkar även nanokoltuber och annan kolmolekylteknik mycket lovande både som byggställningar, beräkningsenheter, minnen och annat grundläggande för extremt små och effektiva datorer. I närtid handlar det dock om enklare nanoteknik som vattenreningsfilter eller nanoplättar för märkning och dödande av cancer.

Genteknik: Naturen och inte minst människokroppen håller redan på med nanoteknik och beräkningar i nanoskala. När en ribosom läser av en gen i en DNA-sträng och hack för hack drar fram sekvensen av A, T, G och C och för varje triss (tex ACG) med enorm precision och hastighet på andra sidan av ribosomen sammanfogar små molekyler till något större aminosyror – i stor sett en för var och en av de 24 trisskombinationer som finns så är det inget annat än biologisk nanoteknik. Detta visar att DET GÅR att manipulera materia med hastighet och precision i nanoskala. Kroppen gör något fel på 10 miljarder försök, men då finns andra nano”maskiner” på plats för att korrigera dessa fel. En väg till modern och robust nanoteknik är att lura bakterier, ribosomer och andra av naturens nanomaskiner att bygga nanoverktyg som i sin tur kan fås att bygga ytterligare mer lättstyrda och funktionella verktyg osv osv tills vi når fram till målet om ett löpande band med ASEA-robotar i nanoskala, eventuellt med ”biologiska” robotarmar och gripklor av enzymer styrda av biologiska ribosomdatorer, som kan manipulera och bygga vad vi vill i nanoskala.

Men, hur hjälper de här små fabrikerna och verktygen oss att nå Singulariteten? Jo, till att börja med kan de ta oss från den långsamma biologin till snabb och robust teknik i nanoskala. Jämför med hur en människa går och en rymdraket flyger…

En konstruerad, artificiell nanoteknik kommer vara miljoner gånger tåligare, robustare, pålitligare och snabbare än den slemmiga soppa som celler och DNA-strängar utgör. Med denna som grund kan vi sträcka ut Moore’s lag för datorkraft och minnen till det yttersta och bygga datorer med atomer som minnen och beräkningsenheter och därmed konstruera superdatorer mindre än blodceller. Denna förmåga utgör grunden till att återskapa neuronerna och hjärnans funktion i en teknisk miljö som är både mer komplex och miljoner gånger snabbare och därmed har potential att hysa en artificiell intelligens långt överlägsen människan. Den kan också kopplas direkt till människohjärnan och i en övergångsperiod förstärka och förbättra människans potential och underlätta skapandet av en intelligens större än människans. Med alltmer ”förbättrade” människor, kanske sammankopplade i nätverk kommer vi allt närmare konstruktionen av en självständig AI 1.0, likvärdig eller något överlägsen människan och denna kan med hjälp av nämnda process och verktyg ta sig an uppgiften att förbättra sig själv i allt snabbare takt.

Hur kommer ”robotarna” in i processen? En stark artificiell intelligens behöver en omvärld att förhålla sig till, något att utvecklas mot, att inhämta erfarenheter, empiri, från. Med tiden kan en virtuell verklighet vara tillräcklig, men vägen till att verkligen förstå hjärnans beräkningsprocesser och organisation går sannolikt via simulering av syn, hörsel, balans mm innan språk, empati och förståelse kan utvecklas till människans nivå. Vi tänker inte bara med hjärnan utan även med våra kroppar och helheten måste sannolikt förstås innan vi kommer hela vägen fram till en stark AI. Kanske sker det genom att bygga en grov modell av en tom hjärna och låta denna lära sig att gå, prata mm via trial and error i den verkliga världen… då behövs en robot. Nanoteknik, Genteknik och Robotik kommer samverka i en feedbackprocess där ett område stärker ett annat, vilket i sin tur stödjer utvecklingen av de andra två tills en stark AI, en funktionell humanoid robot och en lättillgänglig och användarvänlig nanoteknik utvecklats – alltihop omkring 2029.

MEN, det intressantaste av allt är vad som händer på vägen fram tills dess – de kommande 20 åren. Vilka områden utvecklas först? Vilka affärsidéer får rätt tajming 2012, 2015, 2020 osv? Finns den en möjlighet för oss vanliga människor att investera med detta som tema från nu till 2029?