Posts Tagged ‘olja’

Gratis bensin… nja, inte riktigt ännu

april 20, 2010

Craig Venter blir kanske i framtiden ett lika stort namn som Ray Kurzweil (blir).

Båda är stora visionärer och samtidigt praktiker – kanske kan man emellertid säga att Venter är mer fokuserad och mer ekonomiskt framgångsrik – åtminstone i det korta perspektivet.

Venter kartlade privat den mänskliga arvsmassan och har nu gått vidare till att utveckla artificiella livsformer. Det senaste steget för honom är att hans bolag Synthetic Genomics tillsammans med oljejätten Exxon Mobil (som investerat 600m USD i SG) till sommaren räknar med att ha tillverkat en bakterie som producerar biobränsle. Inte mycket längre fram är han säker på att kunna skräddarsy organismer av allt större komplexitet som tillverkar allt från oljor till jetbränsle med exakt önskade egenskaper (energiinnehåll, förbränningstemperatur, förbränningsprodukter osv). Sen är det bara en tidsfråga innan SG och Exxon kan skala upp produktionen till att ersätta valfri andel av det globala oljebehovet, med positiva effekter på världsekonomin och oerhört negativa effekter för oljestater som Förenade Arabemiraten, Venezuela och Irak för att bara nämna några.

Till att börja med anpassas priset förstås till oljeekvivalenten eller så, men med tiden kommer förstås konkurrerande medel och priserna faller mot tillverkningskostnaden plus en marginal. Ahhhh, härliga framtid! Energin blir billigare och miljön renare. På vägen dit ska man förstås äga Exxon som blir en vinnare oavsett om oljan bara tar slut eller om SG-projektet lyckas enligt plan. Vi får sannolikt se början redan innan årets slut.

På kort sikt är dessutom Exxon åtminstone 20% undervärderat jämfört med spotpriset på olja på 82 USD per fat. Marknaden räknar uppenbarligen med en nedgång i ekonomin och lägre efterfrågan på olja. Så kan det förstås bli. jag räknar t.o.m. med det, men ingen vet. Alltså blir det kanske bättre köplägen på kort sikt, trots dagens höga oljepris (dvs om det och ekonomin rasar), men på lite längre sikt är efterfrågan på olja större än utbudet och priserna kommer stiga långt över gamla toppar.

På singularitetssikt riskerar dock olja att bli i stort sett värdelöst, åtminstone som energikälla. I det tidsperspektivet har ändå Exxon större chans än alla andra oljebolag i kraft av sitt samarbete med Venter. Nästnästa steg för Venter är t.ex. att utveckla ett nytt DNA, ett effektivt och designat system med ett eget alfabet och utan gamla evolutionära restprodukter eller ”mjuka” och skadebenägna karaktär som dagens arvsmassa. Ett system som går att programmera, skräddarsy, optimera och styra lika enkelt som dagens datorer och mjukvaror.

Annonser

Vågar man investera i Olja och gas? ExxonMobil gör.

december 15, 2009

ExxonMobil (331 mrd USD i marknadsvärde = 10x Ericssons MV) köper XTO och säger att naturgas utgör en viktig del av företagets strategi för de kommande 20-30 åren. Om tillväxten accelererar i takt med teknologiska framsteg i riktning mot singulariteten, med snabbare produktcykler och ökade transportbehov samtidigt som olja och gas blir allt knappare resurser så ligger gammalekonomiföretag som ExxonXTO väldigt bra till. Dessutom är de förvånansvärt billiga på kanske 12x vinsten 2010, 8x cash flow och 3x equity. Det är dyrare än normalt för den branschen, men i mina ögon verkligen överkomligt i ljuset av ökad tillväxt och knapphetsprissättning på olja och gas (sen, efter lågkonjunkturen).

Oljebolagen kanske har en riktigt bra period framför sig ungefär den nämnda tidsperioden, men sen kan det plötsligt slå över i motsatsen. Exxon är ett typexempel på ett binärt singularitetscase där energi blir en allt viktigare fråga – ända fram tills det att nanoteknologi och AI bidrar till många storleksordningar effektivare, renare och billigare energiinsamling och gör Exxon fullständigt obsolet.

Alltså: Köp gärna Exxon eller andra olje-”plays” nu, men köp till dig själv och håll ögonen öppna. Köp inte till barnbarnen.