Posts Tagged ‘nanoteknik’

Mikroskop mäter 3 picometer

oktober 4, 2012

IBMs nya mikroskop mäter 3 picometer eller 1/100 atom. Det är ett viktigt steg mot att verifiera och bygga molekylära maskiner; äkta nanoteknik tack vare picomätning.

 

Annonser

Film på atomvibrationer

mars 9, 2012

Film på enstaka atomer ger även hopp om framtida molekylär tillverkning. Läs här om hur applicerad kvantteori ligger bakom.

Material(nano)teknik – världens lättaste metall

november 18, 2011

Världens lättaste metallkonstruktion är så lätt att den kan ligga på en blommande maskros utan att skada den. Det här är ett bra exempel på enkel, passiv nanoteknik, men fortfarande med fantastiska konstruktionsmöjligheter om tillverkningsekonomin blir tillräckligt effektiv.

Nature: nanobil på 4×2 nm

november 11, 2011

Nanobilen 4×2 nm; Konceptbevis för ”transport”-molekyler som kan drivas med extern elektricitet. Det är inte nanoteknologi som den vi hoppas på men det är ett praktiskt bevis på att rörliga molekyler kan konstrueras och förmås rotera på önskat sätt genom externt tillförd elektricitet. Nästa steg är att försöka driva en nanobil eller liknande med ljus, tex UV-ljus.

3D-skrivare på väg att slå igenom på allvar

augusti 2, 2011

3D-skrivarna blir allt bättre och billigare. Nu kan man köpa en helt färdig för 2500 USD eller en byggsats för 500 USD. En kommentator till denna artikel påpekar att han skriver ut delar till en ny skrivare med sin första skrivare som kostade 500 USD.

Modeling software companies such as Autodesk, 3-D printer makers such as Stratasys and MakerBot Industries, and the enthusiastic do-it-yourselfers who congregate as sites such as Fab@Home have all jumped in to propel the movement.

Ingen i aktiebranschen nämner 3D-skrivare som en intressant investering. Ingen pratar om robotar, nanoteknik eller Singulariteten för den skull heller. Inte ens teknofilerna som kommenterar på txchnologist verkar övertygade om att 3D-skrivare kommer användas särskilt brett. Det finns ett förtroendeglapp som en investerare borde kunna utnyttja.

Vägen till singulariteten

juni 18, 2011

Vad är Singulariteten? Det är när teknikutvecklingen sker i så hög takt att en icke-förbättrad människa inte hinner med att förstå vad som händer

Vad orsakar Singulariteten? När en Artificiell Intelligens, en AI, klarar av att förbättra sig själv så kan den i snabb takt först skapa en AI 2.0 som i sin tur skapar 3.0 som skapar 4.0. Takten i versionsuppgraderingarna ökar snabbt och de AI som skapas kommer överstiga den mänskliga intelligensen miljardfalt.

Hur når vi fram till den punkt då en AI 1.0 som är smartare än en människa kan skapa en ännu bättre (intelligentare) AI 2.0 än en människa skulle kunnat tillverka, med förmåga att med genuin kreativitet forska, utveckla, uppfinna bättre än både människor och AI 1.0:an och därmed skapa något ännu mer kapabelt än 2.0:an och således skapa en AI 3.0 osv? Svaret är nanoteknologi, genteknik och robotik.

Nanoteknologi: Vi bygger vidare på dagens mikroteknik för halvledare (mikroprocessorer och minnen till datorer och telefoner t.ex.) och i takt med att vi lär oss behärska materia i allt mindre skala (genom dimensionshalveringstiden på 18 månader) så når vi inom 20 år ned till sann nanoskala och atommanipulering. Detta förutsätter en blind tro på Moore’s lag och att halveringarna kommer fortsätta och att vi kan utgå från att vi kommer kunna behärska atommanipulering, vilket inte är särskilt betryggande. Det kunde lika gärna vara så att det är där teknikutvecklingen avstannar helt… även om det redan nu sker atommanipulering med kombinerade mikroskop/manipulatorer så det senare är knappast sannolikt. T.ex. så verkar även nanokoltuber och annan kolmolekylteknik mycket lovande både som byggställningar, beräkningsenheter, minnen och annat grundläggande för extremt små och effektiva datorer. I närtid handlar det dock om enklare nanoteknik som vattenreningsfilter eller nanoplättar för märkning och dödande av cancer.

Genteknik: Naturen och inte minst människokroppen håller redan på med nanoteknik och beräkningar i nanoskala. När en ribosom läser av en gen i en DNA-sträng och hack för hack drar fram sekvensen av A, T, G och C och för varje triss (tex ACG) med enorm precision och hastighet på andra sidan av ribosomen sammanfogar små molekyler till något större aminosyror – i stor sett en för var och en av de 24 trisskombinationer som finns så är det inget annat än biologisk nanoteknik. Detta visar att DET GÅR att manipulera materia med hastighet och precision i nanoskala. Kroppen gör något fel på 10 miljarder försök, men då finns andra nano”maskiner” på plats för att korrigera dessa fel. En väg till modern och robust nanoteknik är att lura bakterier, ribosomer och andra av naturens nanomaskiner att bygga nanoverktyg som i sin tur kan fås att bygga ytterligare mer lättstyrda och funktionella verktyg osv osv tills vi når fram till målet om ett löpande band med ASEA-robotar i nanoskala, eventuellt med ”biologiska” robotarmar och gripklor av enzymer styrda av biologiska ribosomdatorer, som kan manipulera och bygga vad vi vill i nanoskala.

Men, hur hjälper de här små fabrikerna och verktygen oss att nå Singulariteten? Jo, till att börja med kan de ta oss från den långsamma biologin till snabb och robust teknik i nanoskala. Jämför med hur en människa går och en rymdraket flyger…

En konstruerad, artificiell nanoteknik kommer vara miljoner gånger tåligare, robustare, pålitligare och snabbare än den slemmiga soppa som celler och DNA-strängar utgör. Med denna som grund kan vi sträcka ut Moore’s lag för datorkraft och minnen till det yttersta och bygga datorer med atomer som minnen och beräkningsenheter och därmed konstruera superdatorer mindre än blodceller. Denna förmåga utgör grunden till att återskapa neuronerna och hjärnans funktion i en teknisk miljö som är både mer komplex och miljoner gånger snabbare och därmed har potential att hysa en artificiell intelligens långt överlägsen människan. Den kan också kopplas direkt till människohjärnan och i en övergångsperiod förstärka och förbättra människans potential och underlätta skapandet av en intelligens större än människans. Med alltmer ”förbättrade” människor, kanske sammankopplade i nätverk kommer vi allt närmare konstruktionen av en självständig AI 1.0, likvärdig eller något överlägsen människan och denna kan med hjälp av nämnda process och verktyg ta sig an uppgiften att förbättra sig själv i allt snabbare takt.

Hur kommer ”robotarna” in i processen? En stark artificiell intelligens behöver en omvärld att förhålla sig till, något att utvecklas mot, att inhämta erfarenheter, empiri, från. Med tiden kan en virtuell verklighet vara tillräcklig, men vägen till att verkligen förstå hjärnans beräkningsprocesser och organisation går sannolikt via simulering av syn, hörsel, balans mm innan språk, empati och förståelse kan utvecklas till människans nivå. Vi tänker inte bara med hjärnan utan även med våra kroppar och helheten måste sannolikt förstås innan vi kommer hela vägen fram till en stark AI. Kanske sker det genom att bygga en grov modell av en tom hjärna och låta denna lära sig att gå, prata mm via trial and error i den verkliga världen… då behövs en robot. Nanoteknik, Genteknik och Robotik kommer samverka i en feedbackprocess där ett område stärker ett annat, vilket i sin tur stödjer utvecklingen av de andra två tills en stark AI, en funktionell humanoid robot och en lättillgänglig och användarvänlig nanoteknik utvecklats – alltihop omkring 2029.

MEN, det intressantaste av allt är vad som händer på vägen fram tills dess – de kommande 20 åren. Vilka områden utvecklas först? Vilka affärsidéer får rätt tajming 2012, 2015, 2020 osv? Finns den en möjlighet för oss vanliga människor att investera med detta som tema från nu till 2029?

Program för 25e Foresight-konferensen om nanoteknik

juni 13, 2011

Nu har konferensprogrammet för Foresights nanoteknikkonferens den 25-26 juni släppts

Keynote-tal av bl.a Jim von Ehr, President of Zyvex Labs LLC, and founder of Altsys, the Texas Nanotech Initiative,  the world’s first successful molecular nanotech company

Nanotur

juni 1, 2011

Klassiskt: en burk med experimentell gel föll till golvet under natten.

När den stelnade gelen togs bort visade sig golvet under vara renare än vad det gick att göra golvet med ansträngning och rengöringsmedel. Decongel (de-contamination gel) är ett exempel på passiv nanoteknik – och dessutom framtagen genom en slump – med ”fantastiska”egenskaper. Det är lätt, vattenlösligt, lättarbetat, tåligt, giftfritt och tar hand om smuts, olja, syror, asbest och t.o.m. radioaktivitet.

Jag skulle gärna investera några kronor i tillverkaren CBI Polymers, LLC om det gick.

Tänk sedan ett steg längre och fundera över vilka material man kan tillverka med DeConGel som inspirationskälla – först passiva material som kanske fäster på enbart vissa material istället för alla, sedan aktiva material med rörliga eller intelligenta inslag. DeConGel kom till av en slump, men när man väl kommit så långt brukar människan kunna förbättra och tweaka tekniken till det bättre med flera storleksordningar.