Posts Tagged ‘materialteknik’

Material(nano)teknik – världens lättaste metall

november 18, 2011

Världens lättaste metallkonstruktion är så lätt att den kan ligga på en blommande maskros utan att skada den. Det här är ett bra exempel på enkel, passiv nanoteknik, men fortfarande med fantastiska konstruktionsmöjligheter om tillverkningsekonomin blir tillräckligt effektiv.

Annonser