Posts Tagged ‘livslängd’

Livsförlängning i mainstream

september 19, 2011

Swiss Re:s chef för forskning och utveckling inom pensionsområdet, Daniel Ryan nämner 1000 år som livslängd i ett ovanligt uttalande för att vara ett pensionsförsäkringsbolag:

There is another school of thought that says the first person to make it to 1,000 has already been born. There are seven different ways cells can be damaged. We can deal with all seven now in terms of correcting genes within a single cell. Regular checkups could extend human life, but at a remarkably huge cost to society, with implications for resources and crowding.

Annonser

Lev för alltid

augusti 23, 2011

Lev tillräckligt länge för att leva för evigt är Kurzweils mantra. UCLA ger för närvarande en kurs om det senaste i livslängdsforskning. TED har också ett intressant anförande om praktisk livsförlängning. I väntan på Singulariteten.

Pensionskostnader – en tanke om investeringar i försäkringsbolag

mars 10, 2010

Om nanoteknologi leder till väsentligt längre livslängd så kan det ställa till det för tjänsteföretags pensionsskulder och för försäkringsbolag och inte minst återförsäkringsbolag som garanterar pensionskostnader efter en viss ålder. Alltså, se upp för livförsäkringsbolag. De räknar INTE med livslängd på över 100 år och snabbare än de flesta anar stiger den till 150 år och fortsätter att accelerera efter det.

I mellanperioden kan accelererande materiellt välstånd och förekomst av ”prylar” skapa meraffärer för sakförsäkringsbolag. Å andra sidan kanske allt kommer rymmas inom ramen för hemförsäkringen. å tredje sidan kanske den därmed också får växa i värde. Idag diskonteras ungefär samma tillväxt eller t.o.m. lägre än vad den varit de föregående 20 åren, men ur ett nanoperspektiv borde tillväxten accelerera till förmån för just P&C-bolag (sakförsäkring som Sampo/If, TopDanmark, TrygVesta för renodlad P&C i närmarknaderna och t.ex. Zürich Reinsurance för en bredare försäkringsansats)

På sistone har jordbävningar, klimatförändringar och oväder fått stort utrymme i nyheterna. Kan det tänkas fortsätta? Om skadorna blir större än beräknat vore förstås negativt, men för varje nat cat (naturkatastrof på insurance lingo) passar bolagen på att höja priserna och då skulle en återgång till det normala innebära en vinst (högre priser, färre ersättningskrav [claims]). Nat cats har inte med nano att göra och det är sannolikt långt kvar innan nanorobotar kan rensa i atmosfären och kontrollera vädret eller lindra/förebygga jordbävningar, men likafullt måste man ta hänsyn till alla variabler vid aktievärdering.