Posts Tagged ‘köp’

Vågar man investera i Olja och gas? ExxonMobil gör.

december 15, 2009

ExxonMobil (331 mrd USD i marknadsvärde = 10x Ericssons MV) köper XTO och säger att naturgas utgör en viktig del av företagets strategi för de kommande 20-30 åren. Om tillväxten accelererar i takt med teknologiska framsteg i riktning mot singulariteten, med snabbare produktcykler och ökade transportbehov samtidigt som olja och gas blir allt knappare resurser så ligger gammalekonomiföretag som ExxonXTO väldigt bra till. Dessutom är de förvånansvärt billiga på kanske 12x vinsten 2010, 8x cash flow och 3x equity. Det är dyrare än normalt för den branschen, men i mina ögon verkligen överkomligt i ljuset av ökad tillväxt och knapphetsprissättning på olja och gas (sen, efter lågkonjunkturen).

Oljebolagen kanske har en riktigt bra period framför sig ungefär den nämnda tidsperioden, men sen kan det plötsligt slå över i motsatsen. Exxon är ett typexempel på ett binärt singularitetscase där energi blir en allt viktigare fråga – ända fram tills det att nanoteknologi och AI bidrar till många storleksordningar effektivare, renare och billigare energiinsamling och gör Exxon fullständigt obsolet.

Alltså: Köp gärna Exxon eller andra olje-”plays” nu, men köp till dig själv och håll ögonen öppna. Köp inte till barnbarnen.

Annonser