Posts Tagged ‘IBM’

Namn att lägga på minnet

mars 5, 2013

Några namn som ger mig hopp på kort till medellång sikt:

Kahn (academy youtube learning),
Dean Kamen (Slingshot water purifier)
Myhrvold (TWR small scale nuclear reactors)
Bill Gates (toaletter som ger överskott på rent vatten och el, TerraPower TWR kärnreaktor med Myhrvold),
Will Allen (Growing Power vertical farming: grow food with no chemicals and no fossil fuels. aquaponics systems, vermicomposting, water catchment, anaerobic digestion to create energy, vertical farming and more. The farms collect food waste and convert it to soil 365 days a year, and, with hoop houses, they grow food every day of the year as well)… och…
Anita Goel (nanobiosym, instant diagnose on the spot almost for free)
IBM har dessutom snart en Watsondriven Tricorder (expert mobile diagnostics and healthcare advice [cancer först] in the cloud) klar och
Friedrich-Wilhelm Mohr automatiska robotkatarrkirurger (da Vinci) som följs av andra varianter.
Camara

På lite längre sikt (men kanske kortare än man kan tro) finns t.ex. Craig Venter med sin artificiella biologi

Annonser

Siri får se upp när Watson blir mobil

oktober 15, 2012

The supercomputer [IBM’sWatson] defeated two human champions on Jeopardy! in early 2011. And later that year, Watson gave his first practical demo in medicine and inked his first big contract with insurance firm, WellPoint.

Nu siktar Watson på att ta över andra områden samt anpassa sig till molnet och bli mobil. Siri får se upp.

Lite info om varför Watson behövs:

Broadly, medical information is doubling every five years, and yet it takes some 15 years to enter mainstream practice. Martin Kohn of IBM notes even if doctors “read one article every night, all year, that was relevant to [their] practice, at the end of the year, [they’d] be 10 years behind current information.”

Och varför Watsons teknik fungerar trots en massa gammal analog information:

And although the world’s information may not be digital just yet—we are closing in on that goal daily. Not to mention the shocking statistic that “90% of the world’s data is less than two years old” and therefore mostly digitized already.

Top 500 Supercomputers

september 28, 2012

Nr 1 på listan över superdatorsystem sedan juni 2012 är BlueGene med 16 petaflops. I listan anges även 20 PF som maxhastighet. Det är i samma storleksordning som den mänskliga hjärnan så nu kan racet mot stark AI börja på allvar.

Först snabbare system och sedan allt mindre system med samma hastighet. Parallellt med detta: forskning på hjärnans uppbyggnad och informationsbehandlingsalgoritmer. Det bådar gott för en relevant hjärnsimulering lagom till 2020-talets början.

Redan nu sprider sig IBMs Watsonteknologi (Jeopardydatorn som numera anänds som läkemedelsexpert och med planer på alla möjliga andra områden). Om 10 år lär vi ha fått se mycket spännande aktivitet på AI-området. Frågan är om vi kommer märka det eller om det smyger sig på oss så vi fortsätter att vara gravt oimponerande ända in i singulariteten.

Jag har en känsla av att 2020-talet blir fantastiskt.

Smal AI-applikation för cancerdiagnos: IBM Watson

mars 23, 2012

Memorial Sloan Kettering har startat ett projekt för att använda IBMs Jeopardy-system Watson för cancerdiagnos. Det är bara ett av flera exempel på hur Watsons maskinlärande kan användas för att få fram praktisk kunskap ur stora ostrukturerade datamängder. I det här fallet gör det att mindre erfarna cancerläkare kan agera som om de hade 1000-tals superspecialister på hundratals olika cancerformer med sig i rummet när diagnosen ställs.

IBM lanserar ”neurochips”

augusti 18, 2011

IBM har tagit oss ett steg närmare artificiell intelligens i.o.m. projektet SYNAPSE,  Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics. De första två prototyperna är klara och testas för närvarande. Några utdrag:

In a sharp departure from traditional von Neumann computing concepts in designing and building computers, IBM’s first neurosynaptic computing chips recreate the phenomena between spiking neurons and synapses in biological systems, such as the brain, through advanced algorithms and silicon circuitry.

IBM is combining principles from nanoscience, neuroscience, and supercomputing as part of a multi-year cognitive computing initiative. IBM’s long-term goal is to build a chip system with ten billion neurons and hundred trillion synapses, while consuming merely one kilowatt of power and occupying less than two liters of volume.

While they contain no biological elements, IBM’s first cognitive computing prototype chips use digital silicon circuits inspired by neurobiology to make up a “neurosynaptic core” with integrated memory (replicated synapses), computation (replicated neurons) and communication (replicated axons).

The IBM team has successfully demonstrated simple applications like navigation, machine vision, pattern recognition, associative memory and classification.