Posts Tagged ‘filosofi’

Affärsidéer i breda drag

maj 5, 2011

I de olika stegen som leder fram till Singulariteten kommer tidigare otänkbara möjligheter träda fram. Mänsklighetens alla materiella problem kommer kunna lösas och till slut också frågan om liv och död. Frågan är var man kan identifiera de bästa och största affärsidéerna.

Ray Kurzweil har valt att inrikta sig på det som ligger längst bort och som kanske också är släktets eviga dröm: att själv bestämma när man ska dö. Kurzweil marknadsför ett brett system för livsförlängning i syfte att få kunderna att överleva tills dess att nanoteknik, genteknik och AI kan bota alla kroppsliga problem. Nischen är den mest långsiktiga eftersom den i stort sett räcker hela vägen fram till Singulariteten. Samtidigt är den en av de bredaste och lämnar gott om utrymme till alla som med trovärdighet kan utlova längre liv och därmed möjlighet att kunna ”live long enough to live forever”. Nischen riktar sig också mot den mycket köpstarka gruppen (välbeställda) män i medelåldern som kan antas ha störst intresse av att betala för att få ett längre liv och ta igen den tid de slösat på karriären.

Andra mycket stora och breda affärsidéer som kan angripas med teknikframsteg i vägen mot Singulariteten innefattar:

Vattenrening (från salt/förorenat till dricksvatten och bevattning) – nanokoltuber t.ex.

Ren energiframställning (olika slags solceller och organisk bränsleframställning, men många andra varianter är tänkbara)

Matproduktion (växa mat i labb, effektivisera jordbruket)

Transport (on-demand-tillverkning på plats med 3D-skrivare, autonoma fordon)

Folk vill ha bekvämare liv (maskiner och robotar som vårdar, tjänar, städar, tvättar, lagar mat, masserar), sexigare liv (pornografi har alltid utnyttjat den senaste tekniken: slynrobotar, virtuellt sex), roligare liv och gemenskap (datorspel, communitys), mer kreativa liv (skapa musik, film, konst, produkter, mjukvara), mer uppmärksammade liv (marknadsföra sig själva).

Var hittar vi företagen som möjliggör uppfyllandet av dessa  behov? Att utvidga listan över behov som identifiera företagen som kan fylla dem är några av de viktigare målen med bloggen.

Läsare uppmanas att i kommentarerna bidra med förslag på företag, behov och områden att undersöka.

Annonser