Posts Tagged ‘energi’

3D-printing

september 24, 2012

En liten not från zerohedge om hur 3D-printing och småskalig energiproduktion hör ihop

Annonser

Ett sätt att närma sig energioberoende

maj 17, 2011

Missouri Unversity har en ny slags solcell på gång som är 5x så effektiv som konventionella solceller

Using a thin flexible sheet of tiny antennas called nantennas, Patrick Pinhero, an associate professor in the Missouri University Chemical Engineering Department, has been able to  achieve solar energy conversion rates of 90–95%, in contrast to traditional photovoltaic (PV) solar panels, which are only 20% efficient.

PV panels only utilize a small portion of the electromagnetic spectrum. Dr. Pinhero’s nantennas capture energy from both the near-infrared and optical regions of the solar electromagnetic (sunlight) spectrum.

Because the nantenna material is flexible, Dr. Pinhero sees it being used in ways that traditional PV cells are not, such as being built into roof shingles or custom-designed for power vehicles.

Affärsidéer i breda drag

maj 5, 2011

I de olika stegen som leder fram till Singulariteten kommer tidigare otänkbara möjligheter träda fram. Mänsklighetens alla materiella problem kommer kunna lösas och till slut också frågan om liv och död. Frågan är var man kan identifiera de bästa och största affärsidéerna.

Ray Kurzweil har valt att inrikta sig på det som ligger längst bort och som kanske också är släktets eviga dröm: att själv bestämma när man ska dö. Kurzweil marknadsför ett brett system för livsförlängning i syfte att få kunderna att överleva tills dess att nanoteknik, genteknik och AI kan bota alla kroppsliga problem. Nischen är den mest långsiktiga eftersom den i stort sett räcker hela vägen fram till Singulariteten. Samtidigt är den en av de bredaste och lämnar gott om utrymme till alla som med trovärdighet kan utlova längre liv och därmed möjlighet att kunna ”live long enough to live forever”. Nischen riktar sig också mot den mycket köpstarka gruppen (välbeställda) män i medelåldern som kan antas ha störst intresse av att betala för att få ett längre liv och ta igen den tid de slösat på karriären.

Andra mycket stora och breda affärsidéer som kan angripas med teknikframsteg i vägen mot Singulariteten innefattar:

Vattenrening (från salt/förorenat till dricksvatten och bevattning) – nanokoltuber t.ex.

Ren energiframställning (olika slags solceller och organisk bränsleframställning, men många andra varianter är tänkbara)

Matproduktion (växa mat i labb, effektivisera jordbruket)

Transport (on-demand-tillverkning på plats med 3D-skrivare, autonoma fordon)

Folk vill ha bekvämare liv (maskiner och robotar som vårdar, tjänar, städar, tvättar, lagar mat, masserar), sexigare liv (pornografi har alltid utnyttjat den senaste tekniken: slynrobotar, virtuellt sex), roligare liv och gemenskap (datorspel, communitys), mer kreativa liv (skapa musik, film, konst, produkter, mjukvara), mer uppmärksammade liv (marknadsföra sig själva).

Var hittar vi företagen som möjliggör uppfyllandet av dessa  behov? Att utvidga listan över behov som identifiera företagen som kan fylla dem är några av de viktigare målen med bloggen.

Läsare uppmanas att i kommentarerna bidra med förslag på företag, behov och områden att undersöka.

Gratis bensin… nja, inte riktigt ännu

april 20, 2010

Craig Venter blir kanske i framtiden ett lika stort namn som Ray Kurzweil (blir).

Båda är stora visionärer och samtidigt praktiker – kanske kan man emellertid säga att Venter är mer fokuserad och mer ekonomiskt framgångsrik – åtminstone i det korta perspektivet.

Venter kartlade privat den mänskliga arvsmassan och har nu gått vidare till att utveckla artificiella livsformer. Det senaste steget för honom är att hans bolag Synthetic Genomics tillsammans med oljejätten Exxon Mobil (som investerat 600m USD i SG) till sommaren räknar med att ha tillverkat en bakterie som producerar biobränsle. Inte mycket längre fram är han säker på att kunna skräddarsy organismer av allt större komplexitet som tillverkar allt från oljor till jetbränsle med exakt önskade egenskaper (energiinnehåll, förbränningstemperatur, förbränningsprodukter osv). Sen är det bara en tidsfråga innan SG och Exxon kan skala upp produktionen till att ersätta valfri andel av det globala oljebehovet, med positiva effekter på världsekonomin och oerhört negativa effekter för oljestater som Förenade Arabemiraten, Venezuela och Irak för att bara nämna några.

Till att börja med anpassas priset förstås till oljeekvivalenten eller så, men med tiden kommer förstås konkurrerande medel och priserna faller mot tillverkningskostnaden plus en marginal. Ahhhh, härliga framtid! Energin blir billigare och miljön renare. På vägen dit ska man förstås äga Exxon som blir en vinnare oavsett om oljan bara tar slut eller om SG-projektet lyckas enligt plan. Vi får sannolikt se början redan innan årets slut.

På kort sikt är dessutom Exxon åtminstone 20% undervärderat jämfört med spotpriset på olja på 82 USD per fat. Marknaden räknar uppenbarligen med en nedgång i ekonomin och lägre efterfrågan på olja. Så kan det förstås bli. jag räknar t.o.m. med det, men ingen vet. Alltså blir det kanske bättre köplägen på kort sikt, trots dagens höga oljepris (dvs om det och ekonomin rasar), men på lite längre sikt är efterfrågan på olja större än utbudet och priserna kommer stiga långt över gamla toppar.

På singularitetssikt riskerar dock olja att bli i stort sett värdelöst, åtminstone som energikälla. I det tidsperspektivet har ändå Exxon större chans än alla andra oljebolag i kraft av sitt samarbete med Venter. Nästnästa steg för Venter är t.ex. att utveckla ett nytt DNA, ett effektivt och designat system med ett eget alfabet och utan gamla evolutionära restprodukter eller ”mjuka” och skadebenägna karaktär som dagens arvsmassa. Ett system som går att programmera, skräddarsy, optimera och styra lika enkelt som dagens datorer och mjukvaror.

Vågar man investera i Olja och gas? ExxonMobil gör.

december 15, 2009

ExxonMobil (331 mrd USD i marknadsvärde = 10x Ericssons MV) köper XTO och säger att naturgas utgör en viktig del av företagets strategi för de kommande 20-30 åren. Om tillväxten accelererar i takt med teknologiska framsteg i riktning mot singulariteten, med snabbare produktcykler och ökade transportbehov samtidigt som olja och gas blir allt knappare resurser så ligger gammalekonomiföretag som ExxonXTO väldigt bra till. Dessutom är de förvånansvärt billiga på kanske 12x vinsten 2010, 8x cash flow och 3x equity. Det är dyrare än normalt för den branschen, men i mina ögon verkligen överkomligt i ljuset av ökad tillväxt och knapphetsprissättning på olja och gas (sen, efter lågkonjunkturen).

Oljebolagen kanske har en riktigt bra period framför sig ungefär den nämnda tidsperioden, men sen kan det plötsligt slå över i motsatsen. Exxon är ett typexempel på ett binärt singularitetscase där energi blir en allt viktigare fråga – ända fram tills det att nanoteknologi och AI bidrar till många storleksordningar effektivare, renare och billigare energiinsamling och gör Exxon fullständigt obsolet.

Alltså: Köp gärna Exxon eller andra olje-”plays” nu, men köp till dig själv och håll ögonen öppna. Köp inte till barnbarnen.