Posts Tagged ‘datakommunikation’

Rekord i dataöverföringshastighet

maj 29, 2011

KIT, Karlsruhe, har lyckats överföra data med rekordhastigheten  26 Terabit/sekund. Det tidigare rekordet var 10 Tbit/s. Rekordet bygger på ren optisk beräkning/uppdelning i första skedet eftersom det inte finns elektroniska kretsar som kan hantera hastigheten på 26 Tbit/s. Förutom fördelen i hastighet med optisk beräkning var den också energieffektiv: ”Calculation in the optical range turned out to be not only extremely fast, but also highly energy-efficient”

Det är inte länge sedan man trodde att det inte gick att uppnå dagens rekordhastighet ens med flera lasrar så prestationen visar att gränserna fortsätter att flyttas framåt. Extrem dataöverföringshastighet kan visa sig behövas i framtiden för att guida nanosystem eller som bas för artificiell intelligens då det kan vara den storleksordningen av beräkningar per sekund som ska utföras (ehuru knappast kommuniceras ut från AI:n).

”A few years ago, data rates of 26 terabits per second were deemed utopian even for systems with many lasers.” Leuthold adds, ”and there would not have been any applications. With 26 terabits per second, it would have been possible to transmit up to 400 million telephone calls at the same time. Nobody needed this at that time. Today, the situation is different.” Video transmissions predominate on the internet and require extremely high bit rates. The need is growing constantly. In communication networks, first lines with channel data rates of 100 gigabits per second (corresponding to 0.1 terabit per second) have already been taken into operation. Research now concentrates on developing systems for transmission lines in the range of 400 Gigabits/s to 1 Tbit/s. Hence, the Karlsruhe invention is ahead of the ongoing development.

Annonser