Posts Tagged ‘Craig Venter’

Namn att lägga på minnet

mars 5, 2013

Några namn som ger mig hopp på kort till medellång sikt:

Kahn (academy youtube learning),
Dean Kamen (Slingshot water purifier)
Myhrvold (TWR small scale nuclear reactors)
Bill Gates (toaletter som ger överskott på rent vatten och el, TerraPower TWR kärnreaktor med Myhrvold),
Will Allen (Growing Power vertical farming: grow food with no chemicals and no fossil fuels. aquaponics systems, vermicomposting, water catchment, anaerobic digestion to create energy, vertical farming and more. The farms collect food waste and convert it to soil 365 days a year, and, with hoop houses, they grow food every day of the year as well)… och…
Anita Goel (nanobiosym, instant diagnose on the spot almost for free)
IBM har dessutom snart en Watsondriven Tricorder (expert mobile diagnostics and healthcare advice [cancer först] in the cloud) klar och
Friedrich-Wilhelm Mohr automatiska robotkatarrkirurger (da Vinci) som följs av andra varianter.
Camara

På lite längre sikt (men kanske kortare än man kan tro) finns t.ex. Craig Venter med sin artificiella biologi

Annonser

Vägen till fullt utvecklad nanoteknik och AI

maj 11, 2011

I slutskedet av teknologiutvecklingen inför själva Singulariteten föreställer jag mig att AI och nanoteknik korsbefrukatat och skyndat på varandras utveckling så att vi skapat en artificiell intelligens i ett mekaniskt och robust substrat som skiljer sig helt från människohjärnan. Substratet är byggt med nanoteknik och designen framtagen med AI och organiska algoritmer och konstruktionen utförd med verktyg som på ett liknande sätt tagits fram i den tidigare generationen av AI och nanoteknik.

Denna vision skiljer sig således fullständigt från dagens teknik och frågan är vad som kommer innan dess.

När jag såg ett program om stamceller häromdagen slog det mig att precis som inom läkemedelsutvecklingen är befintlig biologi en utomordentlig startpunkt, men att (artificiell) teknik kan hjälpa till med t.ex. leverans av preparatet.

Istället för att vänta 50 år på att universella replikatorer ska återskapa vävnad på molekylär nivå i hjärta, kärl och slitna knän kan man anpassa stamceller och leverera dessa till precis rätt ställe i kroppen för en perfekt kroppsegen biologisk reparation. Analogt kan man kanske istället för att hoppas simulera neuronspikar i komplexa hjärnliknande nät med hundratals miljarder enheter och 100-tals biljoner kopplingar försöka kontrollera och koppla ihop faktiska neuroner. Processen kan vara organisk, parallell och självlärande och understödd av rudimentär nanoteknik (nanoplättar, koltuber etc) avseende input/output av data och den fysiska utbredningen. På vägen kanske man hittar alternativa designer för elektroniska/mekaniska memristorer eller metoder för att manipulera labbodlade neuronklumpar.

Poängen jag försöker göra är att en helt igenom ny typ av intelligens med robust konstruktion kan vara lika avlägsen som fullt utvecklad nanoteknik (tänk autonoma universella replikatorer/manipulatorer), men att en genväg till mindre svag AI kan gå via vår egen biologi – både i petriskålen och genom elektroniska emplantat i våra kroppar.

På samma sätt kan hälsovårdsindustrin ta ”genvägen” via stamceller för att underhålla och reparera våra kroppar i väntan på att mer artificiella lösningar (men med tiden robustare, snabbare, säkrare – precis som en fighterjet slår en fågel) ska ta os närmare visionen om att leva tillräckligt länge och med full hälsa (och med tiden valfri ålder, styrka, utseende, konstruktionsmaterial mm)

Jag skulle satsa en del av mina (nano-)pengar på bioteknikföretag verksamma inom praktisk stamcellsforskning. En del projekt förefaller vara bara några år bort från att reparera och föryngra hela hjärt- och kärlsystemet eller trasiga knän, medan andra är lika nära att bota ryggmärgsförlamade. Åter andra, militära, projekt är ett eller några decennier från att få större kroppsdelar som fingrar och armar att växa ut igen. I mellanperioden på vägen mot Singulariteten är den här utvecklingen värd nästan vad som helst för den som har pengarna.

En separat tanke är att Craig Venters projekt med artificiella biologiska varelser och t.o.m. en ny genetisk kod kan vara vägen till ett kontrollerat biologiskt ”tänkande” substrat som utgör grunden för en ny sorts artificiell intelligens.

Men, vilka företag, publika, investerbara företag finns det som har forskning inom dessa områden? Det här är lite som att identifiera Facebook, Google, Zynga och Groupon 1995. Var börjar man? Kanske hos de stora riskkapitalisterna? John Mauldin som är en känd finansiell tänkare, investerare och dessutom engagerad i Singularity University och ett företag inom stamcellsforskning har förstås rätt ingångar redan och säkert även flera andra riskkapitalister i hans nätverk.

Gratis bensin… nja, inte riktigt ännu

april 20, 2010

Craig Venter blir kanske i framtiden ett lika stort namn som Ray Kurzweil (blir).

Båda är stora visionärer och samtidigt praktiker – kanske kan man emellertid säga att Venter är mer fokuserad och mer ekonomiskt framgångsrik – åtminstone i det korta perspektivet.

Venter kartlade privat den mänskliga arvsmassan och har nu gått vidare till att utveckla artificiella livsformer. Det senaste steget för honom är att hans bolag Synthetic Genomics tillsammans med oljejätten Exxon Mobil (som investerat 600m USD i SG) till sommaren räknar med att ha tillverkat en bakterie som producerar biobränsle. Inte mycket längre fram är han säker på att kunna skräddarsy organismer av allt större komplexitet som tillverkar allt från oljor till jetbränsle med exakt önskade egenskaper (energiinnehåll, förbränningstemperatur, förbränningsprodukter osv). Sen är det bara en tidsfråga innan SG och Exxon kan skala upp produktionen till att ersätta valfri andel av det globala oljebehovet, med positiva effekter på världsekonomin och oerhört negativa effekter för oljestater som Förenade Arabemiraten, Venezuela och Irak för att bara nämna några.

Till att börja med anpassas priset förstås till oljeekvivalenten eller så, men med tiden kommer förstås konkurrerande medel och priserna faller mot tillverkningskostnaden plus en marginal. Ahhhh, härliga framtid! Energin blir billigare och miljön renare. På vägen dit ska man förstås äga Exxon som blir en vinnare oavsett om oljan bara tar slut eller om SG-projektet lyckas enligt plan. Vi får sannolikt se början redan innan årets slut.

På kort sikt är dessutom Exxon åtminstone 20% undervärderat jämfört med spotpriset på olja på 82 USD per fat. Marknaden räknar uppenbarligen med en nedgång i ekonomin och lägre efterfrågan på olja. Så kan det förstås bli. jag räknar t.o.m. med det, men ingen vet. Alltså blir det kanske bättre köplägen på kort sikt, trots dagens höga oljepris (dvs om det och ekonomin rasar), men på lite längre sikt är efterfrågan på olja större än utbudet och priserna kommer stiga långt över gamla toppar.

På singularitetssikt riskerar dock olja att bli i stort sett värdelöst, åtminstone som energikälla. I det tidsperspektivet har ändå Exxon större chans än alla andra oljebolag i kraft av sitt samarbete med Venter. Nästnästa steg för Venter är t.ex. att utveckla ett nytt DNA, ett effektivt och designat system med ett eget alfabet och utan gamla evolutionära restprodukter eller ”mjuka” och skadebenägna karaktär som dagens arvsmassa. Ett system som går att programmera, skräddarsy, optimera och styra lika enkelt som dagens datorer och mjukvaror.