Posts Tagged ‘CBI Polymers’

Nanotur

juni 1, 2011

Klassiskt: en burk med experimentell gel föll till golvet under natten.

När den stelnade gelen togs bort visade sig golvet under vara renare än vad det gick att göra golvet med ansträngning och rengöringsmedel. Decongel (de-contamination gel) är ett exempel på passiv nanoteknik – och dessutom framtagen genom en slump – med ”fantastiska”egenskaper. Det är lätt, vattenlösligt, lättarbetat, tåligt, giftfritt och tar hand om smuts, olja, syror, asbest och t.o.m. radioaktivitet.

Jag skulle gärna investera några kronor i tillverkaren CBI Polymers, LLC om det gick.

Tänk sedan ett steg längre och fundera över vilka material man kan tillverka med DeConGel som inspirationskälla – först passiva material som kanske fäster på enbart vissa material istället för alla, sedan aktiva material med rörliga eller intelligenta inslag. DeConGel kom till av en slump, men när man väl kommit så långt brukar människan kunna förbättra och tweaka tekniken till det bättre med flera storleksordningar.

Annonser