Posts Tagged ‘BMS’

Läkemedelsbolag i mellanperioden?

mars 10, 2010

Nanorevolutionen närmar sig frånbl.a.  IT, mekanik och pharma/bioteknik. Är läkemedelsbolagen bästa investering på mellanlång sikt? Genomkartläggning, skräddarsydd genterapi samt behandlingsmetoder för Alzheimers, Parkinsons, malaria, AIDS, diabetes och förstås stora C (cancer) m.fl. sjukdomar erbjuder ett vidsträckt arbetsfält för alla typer av läkemedels- och biotechföretag.

Hälsovårdssektorn och statistikgnagarna utlovar förlängd livstid och läkemedelsbolagen och nanoguruerna ska stå för visoner och genomförande. I mellanperioden gör ökad levnadsstandard och folkmängd att alltfler blir allt äldre men också allt belastade med åldersrelaterade svagheter (och förhoppningsvis resurser och vilja att betala för att slippa de senare). Inte minst Emerging Markets som Brasilien, Indien och Kina är på väg upp till en välståndsnivå då inte bara mat och husrum utgör målet för dagen utan snart också läkemedel och hälsovård i allt större utsträckning (samt finansiella tjänster förstås, men det är ett investeringsämne för en annan dag)

Processen kommer accelerera i takt med ökat välstånd, tillväxt, särskilt i emerging markets och i mellanperioden gynna i synnerhet hälsovårdsföretag. ”hotet” med ett totalt genombrott i tillverkningsteknik är litet och avlägset och de dominerande företagen är relativt lätta att identifiera och deras ställning relativt säker i flera decennier till. Strikta lagar innebär höga inträdesbarriärer och skalekonomi innebär att redan stora företag förblir vinnare, medan mindre företag köps upp eller konkurreras ut.

Pfizer, J&J, Novartis, Merck, Sanofi-Aventis, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb och Eli Lilly kan utgöra utgångspunkt för att identifiera långsiktiga investeringsobjekt i läkemedelssektorn. Dessa motsvarar IBM, Oracle och Microsoft i IT-sektorn. IT kan verka häftigare på ytan och som om det händer mer inom FoU, men det är läkemedelsbolagen som sitter på de riktiga forskningsportföljerna och framför allt branschinträdesbarriärerna.

Annonser