Posts Tagged ‘Allen’

Namn att lägga på minnet

mars 5, 2013

Några namn som ger mig hopp på kort till medellång sikt:

Kahn (academy youtube learning),
Dean Kamen (Slingshot water purifier)
Myhrvold (TWR small scale nuclear reactors)
Bill Gates (toaletter som ger överskott på rent vatten och el, TerraPower TWR kärnreaktor med Myhrvold),
Will Allen (Growing Power vertical farming: grow food with no chemicals and no fossil fuels. aquaponics systems, vermicomposting, water catchment, anaerobic digestion to create energy, vertical farming and more. The farms collect food waste and convert it to soil 365 days a year, and, with hoop houses, they grow food every day of the year as well)… och…
Anita Goel (nanobiosym, instant diagnose on the spot almost for free)
IBM har dessutom snart en Watsondriven Tricorder (expert mobile diagnostics and healthcare advice [cancer först] in the cloud) klar och
Friedrich-Wilhelm Mohr automatiska robotkatarrkirurger (da Vinci) som följs av andra varianter.
Camara

På lite längre sikt (men kanske kortare än man kan tro) finns t.ex. Craig Venter med sin artificiella biologi

Annonser